Informacje

           PROCEDURA 
pdf-iconwydawania duplikatów legitymacji szkolnej,
karty rowerowej, świadectwa
szkolnego i pobierania opłat za te czynności
w Szkole Podstawowej w Baninie

pdf-icon
OPŁATY ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI I ŚWIADECTW SZKOLNYCH 


pdf-icon
Załącznik nr1 do procedury opłat

pdf-iconZasady przebywania rodziców/opiekunów na terenie szkoły

pdf-iconZarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie sprawowania opieki nad uczniami korzystającymi z dowozów szkolnych