Sładki

składki_rada

Składki na Radę Rodziców – stan na 16.03.2015


 WYDATKI RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2014/2015 do dnia 16.03.2015 206 rodzin wpłaciło  składki na Radę Rodziców w łącznej wysokości 10335zł. Bardzo dziękujemy! Niezdecydowanych zachęcamy do dokonywania wpłat (na nasze konto lub w sekretariacie) – Wasze wsparcie jest nam bardzo potrzebne.

Na co wydajemy pozyskane pieniądze?

W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 największe wydatki ponieśliśmy na:

wyposażenie szkoły (w tym pomoce dydaktyczne) – 12504,35zł

scena mobilna – 13913,76zł

dofinansowanie wyjazdów dzieci (indywidualne i grupowe) – 9495,50zł

stroje sportowe dla reprezentacji szkoły w zawodach – 5417,51zł

nagrody dla uczniów (konkursy, koniec roku) – 4946,32zł

zawieszki imienne do kluczy do szafek w szatni – 1162,35zł

organizacja imprez dla dzieci – 1474,10zł

biblioteka – 768,66zł

I mamy już kolejne pomysły.

Rada Rodziców