Szkolne Koło PCK CZERWONY PÓŁKSIĘŻYC, CZERWONY KRYSZTAŁ

Opublikowano: środa, 09, luty 2022

 

Polski Czerwony Krzyż od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Adresatami naszych szkoleń są zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież. Staramy się docierać do każdej grupy wiekowej, organizując kursy dla dzieci i młodzieży w szkołach wszystkich szczebli, wyższych uczelniach, środowiskach nauczycielskich, zakładach pracy, itp.

Głównym celem programu jest wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i zapobieganie ewentualnym wypadkom wśród nich. „Ratowniczek” to program skierowany do dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Składa się z dwóch niezależnych części: pierwsza przeznaczona jest dla klas I i II szkół podstawowych, natomiast część druga – dla uczniów klas III i IV.

W zajęciach poświęconych bezpieczeństwu, udzielaniu pierwszej pomocy oraz tematyce związanej z Polskim Czerwonym Krzyżem uczestniczyły klasy IV. W czasie zajęć uczniowie wspólnie opracowywali listy wskazówek dla ratowników – „W jaki sposób udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach?”

 

Tematy poruszane w czasie zajęć:

•             wzywanie pomocy,

•             zawartość apteczki szkolnej i domowej,

•             krwawienie z nosa,

•             otarcia i stłuczenia,

•             urazy kończyn, 

•             oparzenia termiczne.

 

Raport na pomoc Ukrainie

Na pomoc Ukrainie - kwesta  

 Akcja Polskiego Czerwonego Krzyża Na pomoc Ukrainie!

 

 

 

Szukaj