Pasowanie na ucznia SP

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017

,,Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” – uroczystość pasowania

na ucznia klasy I

  

W dniu 13 października 2017 roku na okręcie ORP BŁYSKAWICA w Gdyni odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie. Część artystyczną przygotowali wychowawcy klas I –Agata Zomkowska, Daria Piekarska-Szreder, Henryka Kolka, Katarzyna Kryszewska i Iwona Bolin. Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem wicedyrektora szkoły – Pani Agaty Zomkowskiej, która podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Baninie. Następnie krótką historię okrętu przedstawił Oficer Dyżurny . Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali hymn szkoły. Po programie artystycznym wicedyrektor szkoły Pani Agata Zomkowska uroczyście pasowała uczniów, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia. Na zakończenie uroczystości były pamiątkowe zdjęcia i zwiedzanie okrętu. Ostatnim punktem tego ważnego dla pierwszoklasistów dnia była wizyta w Centrum Nauki Experyment, gdzie zabawy i radości było mnóstwo.

 

Katarzyna Kryszewska

 

 

Szukaj