Wojewódzki konkurs plastyczno–językowy „FISZKI DE DESIGN”

Opublikowano: czwartek, 02, listopad 2017

 

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego–językowego

„FISZKI DE DESIGN”

  

• Wydarzenie objęte jest patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku;

• Wydarzenie umieszczone jest w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez na rok 2017/2018 Kuratorium Oświaty w Gdańsku;

• Nagrody o charakterze edukacyjnym sponsoruje Wydawnictwo Cztery Głowy – producent oryginalnych FISZEK. 

 

I. Organizator

1. Organizatorem konkursu „FISZKI DE DESIGN” jest nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im.ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie.

 

II. Termin konkursu

1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 01.12.2017.

 

III. Cele konkursu

- rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim;

- motywowanie uczniów do doskonalenia metod nauki słownictwa w języku niemieckim;

- zachęcanie do poszukiwania metod skutecznej nauki i powtórki słownictwa w języku niemieckim;

- rozwijanie nawyku systematyczności w powtarzaniu słownictwa;

- zachęcania do doskonalenia sprawności plastycznych uczniów;

 

IV. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 Szkół Podstawowych oraz uczniów klas 2 i 3 wygaszanych oddziałów gimnazjalnych w województwie pomorskim.

2. W konkursie biorą udział uczniowie uczący się języka niemieckiego.

3. Liczba uczestników nie jest ograniczona.

4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

5. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez Uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.

 

V. Zgłaszanie uczniów do udziału w konkursie

1. Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje się elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie szkoły.

2. Informacje o konkursie będą publikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im.ks.prałata Józefa Bigusa w Baninie.

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u nauczyciela języka niemieckiego (koordynatora konkursu) p. Anny Klein (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

 

VI. Przedmiot oceny konkursowej

1. Nadesłana praca konkursowa musi posiadać następujące informacje: - imię i nazwisko ucznia; - klasa i wiek ucznia; - nazwa i adres szkoły; - imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna); - nazwa wybranej kategorii słownictwa;

2. Jeden uczeń wykonuje fiszki obejmujące trzy z podanych poniżej kategorii (na każdą z kategorii przewidziane jest 10 fiszek, co daje łącznie 30 fiszek jako praca konkursowa).

3. Wykonane fiszki zamknięte są w pudełku – może być to memobox.

4. Praca plastyczna zgłoszona do konkursu podlega ocenie pod względem: - zgodności z wybraną kategorią; - poprawności językowej; - przejrzystości wykonanej fiszki; - walorów artystycznych pracy.

5. Fiszki muszą mieć formę obrazkową oraz być wykonane z papieru technicznego w dowolnym kolorze w rozmiarze 5,5 cm X 7,5 cm (awers obrazek, rewers słówko w języku niemieckim powiązane z obrazkiem).

6. Prace należy wysyłać na adres sekretariatu szkoły: 80-297 Banino, ul. Lotnicza 15 (z dopiskiem SEKRETARIAT GIMNAZJUM – KONKURS FISZKI DE DESIGN).

 

VII. Kategorie słówek:

1. Części ciała.

2. Zjawiska pogodowe.

3. Kolory.

4. Ubrania.

5. Przybory szkolne.

6. Zwierzęta.

7. Jedzenie i picie.

8. Czynności codzienne.

9. Czas zegarowy.

10. Przedmioty szkolne.

11. Owoce i warzywa.

12. Przyimki określające położenie.

13. Meble i pomieszczenia w domu/mieszkaniu.

 

VIII. Wyłonienie finalistów

1. Finalistami zostaje troje uczestników.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 08.12.2017. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel języka angielskiego oraz nauczyciel plastyki/techniki.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne.

2. Wykonane prace nie podlegają zwrotowi.

3. Wraz z przystąpieniem do konkursu uczestnicy akceptują zasady w niniejszym regulaminie.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Szukaj