Międzyszkolny konkurs plastyczno-językowy

Opublikowano: wtorek, 14, listopad 2017

 

Międzyszkolny konkurs plastyczno - językowy

„CHRISTMAS CARD”

 

REGULAMIN KONKURSU

1.Cel konkursu:

- rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języka angielskiego,

- popularyzacja nauki języka angielskiego ,

- rozwijanie zdolności plastycznych.

 

2. Uczestnicy: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.

 

3. Zadanie uczestników konkursu:  wykonanie kartki świątecznej.

 Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie, format A5, technika dowolna płaska (bez sypkich dodatków). Kartka musi zawierać życzenia świąteczne w języku angielskim.

 

4.  Prace należy złożyć w terminie do 06.12.2017r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Baninie dostarczają prace do organizatora konkursu p. Katrarzyny Kryszewskiej (sala 103), natomiast uczestnicy z innych szkół do sekretariatu  szkoły bądź pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie

ul.Tuchomska 15

80-297 Banino

z dopiskiem: konkurs plastyczno-językowy ( Katarzyna Kryszewska).

 

5. Prace powinny zawierać informacje (umieszczone na odwrocie):

 - imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła,

 - nazwisko wychowawcy lub opiekuna.

 

6. Kryterium oceny będą:

- poprawność językowa,

-oryginalność i pomysłowość  (zarówno życzeń jak i strony plastycznej),

- eststyka pracy.

 

7. Rozwiązanie konkursu nastąpi 08.12.2017r.

8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

9. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej www.spbanino.pl

Szukaj