Szkolny konkurs EKO-CHOINKA

Opublikowano: czwartek, 30, listopad 2017

 

 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie choinki z surowców naturalnych lub wtórnych dowolną techniką.

2. Cele konkursu:

- przybliżenie i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

- pobudzanie aktywności twórczej,

- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych

-edukacja ekologiczna

3. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Józefa Bigusa w Baninie.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I- kl.0,

II- klasy I-III,

III- klasy IV-VII.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

Ozdoby nieodebrane przez uczestników konkursu, stają się własnością organizatora. Prace będą przekazane do sprzedaży podczas Kiermaszu Szkolnego w kolejnym roku szkolnym.

5. Zasady zgłaszania prac konkursowych:

- każdy uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie jedną pracę,

- każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:

imię i nazwisko uczestnika oraz klasę,

- uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin i zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia komisji konkursowej,

- prace przyjmowane są w sali 110 przez p. Mariannę Prochowską codziennie od godziny 11:40 w terminie do 8 grudnia 2017 roku.

- wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie szkoły, rozdanie dyplomów będzie miało miejsce w sali 110 w terminie do 22 grudnia 2017 r.

Szukaj