Powiatowy konkurs piosenki angielskiej "JUST SING"

Opublikowano: poniedziałek, 12, luty 2018

 

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie

 

Cele konkursu:

-       rozwijanie zdolności językowych

-       rozwijanie zdolności artystycznych,

-       zachęcanie do występów na scenie,

-       prezentacja umiejętności uczniów,

-       uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze

-       przełamywanie tremy

-       integracja uczniów i nauczycieli szkół biorących udział w festiwalu

 

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest dla trzech grup wiekowych: I-III, IV-V i VI-VII oraz w kategorii indywidualnej i zespołowej (tylko duety).

Każdą szkołę może reprezentować dwóch uczestników w każdej kategorii. Uczestnicy  mogą wystąpić tylko raz.

2. Soliści i duety wykonują jedną wybraną przez siebie piosenkę w języku angielskim wyłącznie do podkładu muzycznego (bez głosu oryginalnego wykonawcy), który nagrany jest na płycie CD lub pendrive.

3. Organizator zapewnia sprzęt konieczny do odtworzenia podkładu oraz sprzęt nagłaśniający z dwoma mikrofonami.

 

Zgłoszenia

1. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia dokonane przez osoby dorosłe (nauczyciel/wychowawca lub Rodzic/Opiekun) na przygotowanych do tego formularzach zgłoszeniowych (załącznik do Regulaminu), z imienną listą zgłoszonych uczestników oraz z tytułem/ami utworów.

2. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.                   

3. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 kwietnia 2018 roku. 

4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w siedzibie Szkoły Podstawowej w Baninie (ul. Tuchomska 15) w Sali teatralnej dnia: 7 kwietnia 2018r. (sobota) od godziny 10:00 według podanego wcześniej harmonogramu występów.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 8 kwietnia 2018r. i zostaną przesłane drogą mailową do opiekunów laureatów.

5. Wszyscy nagrodzeni w konkursie zostaną zaproszeni na uroczysty Koncert Laureatów, w czasie którego zostaną wręczone nagrody i dyplomy.

Koncert odbędzie się 14 kwietnia 2018r. (sobota) w sali teatralnej Szkoły Podstawowej w Baninie

6. Konkurs ma charakter niekomercyjny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, udział jest bezpłatny.

7. W razie niedostatecznej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu.

 

Jury, ocena, nagrody

1. Wszystkie występy będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora

2. Ocenie podlegają następujące elementy: poprawność językowa, znajomość tekstu prezentowanego utworu, trafny dobór repertuaru, dopasowany do wieku wykonawcy, walory i poprawność głosowa, ogólne wrażenie artystyczne oraz zaangażowanie wykonawcy.

3. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

4. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymują dyplomy imienne i nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do występu na Festynie Rodzinnym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Baninie.

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie

ul. Tuchomska 15

80-297 Banino

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Szukaj