Klasa sportowa

Opublikowano: piątek, 09, marzec 2018

 

PROCEDURA REKRUTACJI DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA RĘCZNA


 PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY IV SPORTOWEJ


 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW


 TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA PIŁKI RĘCZNEJ

 

 

Prosimy o dołączenie kopii aktu urodzenia!

 

W szczególnych przypadkach, kiedy nie
ma możliwości uzyskania zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej w terminie
rekrutacji do klasy sportowej można złożyć niepełną dokumentację. Zaświadczenie
lekarza medycyny sportowej musi być dostarczone przed testem sprawności, czyli
przed dniem 07.04.2018 r. - jest to warunek konieczny do przystąpienia do testu
sprawności. 

Szukaj