Podsumowanie całorocznej zbiórki surowców wtórnych

Opublikowano: czwartek, 07, czerwiec 2018

 

    Tradycją szkoły podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie jest coroczna zbiórka surowców wtórnych. Organizatorem, a także fundatorem nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach jest rada rodziców SP Banino. Zbierano makulaturę, butelki PET, baterie.

    Podsumowanie całorocznej zbiórki odbyło się na apelach porządkowych, gdzie przedstawiono zwycięzców indywidualnych i podano ilości zebranych surowców.

                      Makulatura: 28213,28 kg.

                      Butelki: 4154,78 kg.

                      Baterie: 965 kg.

 Zwycięzcy indywidualni:

                       Makulatura

I miejsce:

       Zygmunt Mściwujewski 5a

II miejsce:

       Damian Papke 4a

III miejsce:

       Dudziński Filip 5d

 

                      Butelki

I miejsce:

       Sobisz Małgorzata 2b

II miejsce:

       Papke Damian 4a

III miejsce:

       Hinz Agata G2c

 

                     Baterie

I miejsce

      Sarnowska Izabela 4a

II miejsce

      Dampc Michał 3c

III miejsce

      Bogdańska Natasza 0pa

 Wszyscy biorący udział w zbiórce otrzymali słodycze, a spośród uczestników wylosowano osobę, która otrzymała nagrodę specjalną, w tym roku szczęście uśmiechnęło się do

 Cezarego Kotasa z klasy IID.

     Zbierano również plastikowe nakrętki,  pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego surowca wspomogą akcję charytatywną na rzecz niepełnosprawnego dziecka.

 Wśród uczniów wzrasta wiedza na temat środowiska i przekonanie o tym, że każdy ma wpływ na jego ochronę. Akcja wyrabia właściwe nawyki, skłania do zdrowej rywalizacji, kształtuje odpowiednie zachowania i postawy społeczne.

    Środki uzyskane ze zbiórki, rada rodziców przeznacza na nagrody dla uczniów, dofinansowania do wycieczek, a także na doposażenie sal lekcyjnych.

   Podziękowania należą się wszystkim biorącym udział uczniom i rodzicom.

 

     

 

 

 

     

 

Szukaj