„POSZKIWACZE ZAGINIONYCH PRZODKÓW”

Opublikowano: wtorek, 12, czerwiec 2018

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż 5 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Baninie odbył się finał wojewódzkiego konkursu historyczno-genealogicznego „POSZKIWACZE ZAGINIONYCH PRZODKÓW”. 

Konkurs adresowany był do uczniów IV-VII klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjalnych w województwie pomorskim. Zadaniem uczestników było odtworzenie dziejów swojej rodziny na tle wydarzeń historycznych. Do wyboru były dwie formy prac – album poświęcony historii rodziny lub wybranych jej członków oraz taśma chronologiczna pokazująca dzieje rodziny na osi czasu.

Celem naszego konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów historią swojej rodziny na tle historii regionu, kraju, świata, a także popularyzacja wiedzy na temat poszukiwań genealogicznych oraz archiwów i przechowywanych w nich materiałach archiwalnych, w których kryją się często fascynujące informacje o naszych przodkach i czasach, w których przyszło im żyć.

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa w Baninie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku, Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” i Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne.

Galę finałową naszego konkursu zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Gminy Żukowo Pan Wojciech Kankowski, który sprawował honorowy patronat nad konkursem oraz z ramienia organizatorów i członków komisji konkursowej Pan Janusz Pawelczyk, przedstawiciel Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Pan Łukasz Grochowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Polskie”. Nie zabrakło również gospodarza uroczystości, czyli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baninie – Pani Ewy Kosznik.

Po przemówieniach Pana Burmistrza oraz przedstawicieli organizatorów nastąpiło odczytanie protokołu komisji konkursowej i wręczenie nagród.

Na konkurs wpłynęło 17 prac z 9 szkół województwa  pomorskiego, w tym z Banina, Żukowa, Kiełpina, Rytla, Gdańska i najsilniej reprezentowanej Gdyni.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w swoich kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczono również wyróżnienia i bony podarunkowe. Nie zapomniano o nauczycielach – opiekunach uczniów, którzy zostali nagrodzenie w naszym konkursie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali również upominki od Burmistrza Gminy Żukowo.

Uroczystość uświetnił występ wokalny ucznia naszej Szkoły Podstawowej w Baninie - Igora Kąkola. Na zakończenie laureaci konkursu stanęli do wspólnej fotografii, a wszyscy goście mieli okazję podziwiać nagrodzone prace. Kolejną edycję konkursu planujemy w roku szkolnym 2018-2019. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

1) Kategoria  klasy IV i V szkoły podstawowej, rodzaj pracy ALBUM „DZIEJE MOICH PRZODKÓW”

przyznano:

·         I miejsce Fabian Pestka – Szkoła Podstawowa w Rytlu, nauczyciel  pani Joanna Brzezińska

·         II miejsce – Antonina Rogocz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Gdyni, nauczyciel pani Monika Łuszczyk

III miejsca nie przyznano, natomiast przyznano wyróżnienia:

·         Wiktoria Grudka, Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni,

·         Tomasz Osielski,  Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata J. Bigusa w Baninie,

 

Kategoria klasy IV V szkoły podstawowej, rodzaj pracy TAŚMA CHRONOLOGICZNA PRZEDSTAWIAJĄCA DZIEJE RODZINY

nagród nie przyznano.

 

2) Kategoria   klasy VI  VII szkoły podstawowej, rodzaj pracy ALBUM „DZIEJE MOICH PRZODKÓW”

przyznano:

·         I miejsce – Karolina Wołejko, Katolicka Szkoła Podstawowa w Gdyni, nauczyciel pani Małgorzata Autuch

·         II miejsce – Filip Budziakowski, Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni,

III miejsca nie przyznano.

 

3) Kategoria klasy  VI VII szkoły podstawowej, rodzaj pracy TAŚMA CHRONOLOGICZNA PRZEDSTAWIAJĄCA DZIEJE RODZINY

przyznano:

·         I miejsce  – Oskar Dąbrowski, Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni,

·         II miejsce – Michał Kisała, Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata J. Bigusa w Baninie,

·         III miejsce – Karolina Kitowska, Szkoła Podstawowa w Kiełpinie,  nauczyciel pani Ewa Konkol

 

4) Kategoria szkoły gimnazjalne, rodzaj pracy ALBUM „DZIEJE MOICH PRZODKÓW”

przyznano:

·         I miejsce – Janusz Piasecki, Gimnazjum w Żukowie,  nauczyciel pani Alicja Beyer

II i III miejsca nie przyznano, natomiast przyznano wyróżnienia:

·         Wiktoria Golon – Gimnazjum w Baninie,  nauczyciel  pani Wioleta Górska-Sierońska

·         Marta Czapp – Gimnazjum w Kiełpinie, nauczyciel pani Ewa Konkol

 

5) Kategoria szkoły gimnazjalne, rodzaj pracy TAŚMA CHRONOLOGICZNA PRZEDSTAWIAJĄCA DZIEJE RODZINY

przyznano:

·         I miejsce – Michał Balcerowski – STO w Gdańsku,

·         II miejsce – Julia Czapp – Gimnazjum w Kiełpinie, nauczyciel pani Ewa Konkol

III miejsca nie przyznano, natomiast przyznano wyróżnienie:

·         Laura Cirocka – Gimnazjum w Kiełpinie, nauczyciel pani  Ewa Konkol

 

Wszystkim laureatom i finalistom składamy serdeczne gratulacje .  Jednocześnie pragniemy bardzo podziękować wszystkim , których praca  umożliwiła powstanie i organizację tego konkursu. Dziękujemy za ufundowanie nagród.

 

 

 

 

 

Szukaj