Informacje, dokumenty...

Opublikowano: środa, 21, wrzesień 2016

Uwaga - ważna informacja!

Zgłoszenia na świetlicę

 Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z zapisami w statucie szkoły:

Świetlica
&24 
3. Do świetlicy, w pierwszej kolejności, przyjmowani są uczniowie klas I – III, których rodzice (prawni opiekunowie) udokumentują zatrudnienie.

4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) - karty zgłoszenia dziecka i złożenie jej wychowawczyniom świetlicy.

6. Doraźnie, w związku z organizacją dojazdów do szkoły, ze świetlicy mogą korzystać inni uczniowie.

 

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń i tłok panujący na świetlicy uniemożliwiający jej bezpieczne funkcjonowanie, w listopadzie bieżącego roku zostanie przeprowadzona weryfikacja złożonych zgłoszeń. 

Z uwagi na brak załączników do zgłoszeń na świetlicę (informacje o zatrudnieniu obojga rodziców oraz fakt, że uczniowie nie oczekują na dowóz autobusowy) zgłoszeni uczniowie nie będą objęci opieką świetlicy, ponieważ nie spełniają statutowych wymogów.

 

Dyrektor szkoły
Ewa Kosznik


OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ DLA KLAS „0”

1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

płatne przelewem na podstawie otrzymanego rachunku

w tytule Imię i nazwisko dziecka oraz klasa

rachunek bankowy :

05 8345 1029 0203 9969 2000 0081


Do pobrania:

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

REZYGNACJA Z POBYTU UCZNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

UMOWA - dodatkowe świadczenie przedszkolne świetlica oddziałów przedszkolnych dla 4- i 5-latków oraz 6-latków odroczonych od realizacji obowiązku szkolnego.

 

 

Szukaj