Umowa na budowy

Opublikowano: wtorek, 23, sierpień 2016

UMOWA NA BUDOWĘ BOISK, DRÓG I STACJI TRAFO W BANINIE

 

7 września 2012 r. została podpisana umowa na budowę boisk, dróg i stacji trafo w Baninie (etap I/A1). Wyłoniona w drodze przetargu firma Gardenia Sport Sp. z o.o. rozpocznie prace związane z budową boiska w Baninie w połowie przyszłego tygodnia.

Przypominamy, że zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego obejmującego budowę szkoły podstawowej, sali sportowej oraz boisk i zagospodarowania terenu w Baninie. Środki (w wysokości 2 milionów) pozyskane na budowę boisk do piłki nożnej z trybunami, boisk do koszykówki, do piłki ręcznej i bieżni lekkoatletycznej oraz ich wyposażenia pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zamówienie „Budowa boisk, dróg i stacji trafo w Baninie (etap I/A1)” obejmuje:
  1) budowę boisk i urządzenie terenów sportowych,
     a) boisko o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej pełnowymiarowe z trybunami boiska i piłkochwytami,
    b) boiska i obiekty o nawierzchni poliuretanowej - boisko do koszykówki, bieżnia lekkoatletyczna,           boisko do piłki ręcznej, skok w dal,
  2) wyposażenie zewnętrzne boisk,
  3) budowę części ogrodzenia terenu,
  4) budowę układu komunikacyjnego w obrębie terenu objętego etapem I/A1, obsianie trawą terenu        bez nasadzeń,
  5) budowę sieci kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową,
  6) budowę wodociągu,
  7) budowę odcinka kanalizacji deszczowej,
  8) budowę oświetlenia terenu wraz z małą architekturą (m.in. ławki, stojaki na rowery, pojemniki na        odpadki),
  9) obsługę geodezyjną,
  10) sporządzenie operatu kolaudacyjnego.

Szukaj