Konferencja „RZEKA JAK OGRÓD”

Opublikowano: poniedziałek, 08, październik 2018

Konferencja „RZEKA JAK OGRÓD”

Dnia 19.09.2018r w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach odbyła się konferencja przyrodnicza w ramach Projektu: Poczuj miętę do przyrody-kontynuacja. Z naszej szkoły udział wzięło 19 uczniów z klas piątych. Uczestnicy konferencji(ponad 80 uczniów ze szkół powiaty kartuskiego) wysłuchali wykładu pani dr hab. Elizy Rybskiej z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt: ”Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych”. Wykład uświadomił nam w jak ciekawy sposób można zilustrować np. rybę, opierając się tylko na jej opisie. Podczas wykładu obejrzeliśmy rysunki dzieci wykonane do usłyszanego opisu zwierzęcia. Kolejna prelekcja: „Koryto i zlewnia rzeki” dr Teresy Sadoń-Osowieckiej z UG –była doskonałym powtórzeniem i utrwalenie wiadomości dla naszych uczniów. Wysłuchaliśmy także opowieści o bioróżnorodności rzeki i ogrodu. Za aktywny udział w dyskusji podczas wykładów dwaj nasi uczniowie(Tomek i Piotr), jako jedyni z wszystkich obecnych otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy.

Po teorii zaczęła się praktyka. Uczniowie wybrali grupy w/g swoich zainteresowań i w pięknym otoczeniu przyrody, słoneczku i ciepełku zabrali się do pracy. Jedni konstruowali elektrownie wodne, inni rysowali kwiaty i liście, inni sprawdzali, jak woda kształtuje koryto rzeki, a pozostali dowiedzieli się prawie wszystkiego o życiu ważek. Zaangażowanie uczniów było ogromne, jednak czas pracy minął i należało zaprezentować uzyskane efekty. Każda grupa wykonała prezentację doskonale. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z zajęć i wiedzy, o którą się wzbogacili.  Wyjazd na konferencje przygotowała pani Edyta Danieluk, która wraz z panią Anną Borowicz sprawowały opiekę nad uczniami podczas wyjazdu i zajęć przyrodniczych.  (AB)

Szukaj