Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Opublikowano: środa, 03, czerwiec 2020

„Baśnie i Legendy Kaszubskie”

Organizatorem konkursu jest Szkoła podstawowa nr 82 w Gdańsku

A konkurs jest umieszczony w  „Wykazie  zawodów  wiedzy i Wykazie zawodów artystycznych, punktowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej” Szczegółowe informacje o systemie punktacji na stronie kuratorium. https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/

Z naszej szkoły prace na konkurs przygotowało 15 uczniów.

Gratulujemy laureatom, którzy uzyskali wysokie lokaty:

W kategorii klasy I-III

MARTYNA LEWKOWICZ klasa 2A - II miejsce

ZOFIA DRYWA klasa 2C - III miejsce

MARTYNA UZAREWICZ klasa 1E - wyróżnienie.

W kategorii klasy IV-VI

JOGODA BOLIN  klasa 6A - III miejsce

W kategorii klasy VII-VIII

MAJA PLICHTA klasa 8B - wyróżnienie.                                             

 

W galerii można zobaczyć prace naszych uczniów.(AB)

Pozostałe informacje o wynikach konkursu na stronie: http://sp82.edu.gdansk.pl/pl/art/wyniki-basnie-i-legendy-kaszubskie.21548.html

 

 

Szukaj