SZKOLNY KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY NA NAPISANIE ZAKOŃCZENIA BAJKI ZGUBIONY TROLL I WYKONANIE DO NIEJ ILUSTRACJI

Opublikowano: wtorek, 20, grudzień 2022

  Drodzy Uczniowie! Młodzi Twórcy! Zapraszam Was do wzięcia udziału w szkolnym konkursie literacko - plastycznym. Celem konkursu jest napisanie zakończenia do bajki Zgubiony troll i wykonanie do niej  ilustracji.

 Bajka została zamieszczona na stronie Szkoły oraz w zakładce Świetlica szkolna - link: https://drive.google.com/file/d/1GCfZrcyiOCh0skJ2bahNsLpN9EZ4ySWT/view

 

Celem konkursu jest:

- inspiracja twórczości i rozwój uczniowskich talentów plastycznych

- popularyzacja plastycznych osiągnięć uczniów na forum szkoły i pozaszkolnym

- popularyzacja czytelnictwa

- integracja społeczności uczniowskiej

- animacja działań wdrażających do udziału w życiu kulturalnym

 

REGULAMIN KONKURSU

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP Banino

KONKURS SKŁADA SIĘ Z  DWÓCH CZĘŚCI:

I.             CZĘŚĆ PLASTYCZNA - PRZEZNACZONA JEST DLA UCZNIÓW  KLAS   1 – 3 i wszystkich chętnych

 

II.            CZĘŚĆ LITERACKA - PRZEZNACZONA JEST DLA UCZNIÓW  KLAS 4 – 8 i wszystkich chętnych  

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Należy przeczytać bajkę Zgubiony troll.

Ad. I :  Następnie wykonać ilustrację do bajki.

1.Ilustrację wykonujemy samodzielnie, na papierze formatu A4.

2.Ilustrację wykonujemy techniką dowolną.

3.Pracę podpisujemy na odwrocie, podając imię, nazwisko i klasę oraz dołączamy  na osobnej karteczce oświadczenie:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów oraz na ewentualną publikację wizerunku laureata na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz na popularyzowanie jego idei.

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika Konkursu.

Ad. II : Zastanowić się nad jej treścią i napisać własne zakończenie.

     1.Pracę należy napisać na komputerze i dostarczyć w formie wydruku.

2.Pracę podpisujemy, podając imię, nazwisko i klasę oraz dołączamy  na osobnej karteczce oświadczenie:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów oraz na ewentualną publikację wizerunku laureata na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz na popularyzowanie jego idei.

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika Konkursu.

 

3.Prace należy dostarczyć  do  30.01.2023  do pani Małgorzaty Mosakowskiej do sali nr 109 ( ŚWIETLICA).

Nagrodą w konkursie będzie zamieszczenie wyróżnionych prac w książce opracowanej w PDF i zamieszczonej na stronie Szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE

MAŁGORZATA MOSAKOWSKA

Banino, 29.11.2022

Szukaj