„Mali Giganci w Gminie Żukowo”

Opublikowano: środa, 04, październik 2017

Od września 2017 r. dzieci w naszej szkole w wieku przedszkolnym będą uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu „Mali Giganci w Gminie Żukowo”. Celem jest wzrost udziału dzieci w wieku 4 – 6 lat w edukacji przedszkolnej. Program ma służyć poprawnej jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej w siedmiu Oddziałach Wychowania Przedszkolnego. Do szczegółowych celów należą: wydłużenie godzin pracy, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania: nowoczesne pomoce, sprzęt multimedialny.  Wychowanie przedszkolne ma sprzyjać kształtowaniu właściwych postaw, umiejętności i kompetencji dzieci.
Regulamin projektu - kliknij TUTAJ

Szukaj