Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Opublikowano: środa, 18, październik 2017

Kliknij w obrazek po wyniki

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej

Opublikowano: wtorek, 17, październik 2017

Kliknij w obrazek

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

Opublikowano: poniedziałek, 16, październik 2017

Kliknij w baner po szczegóły

Pomóżmy Milence

Opublikowano: piątek, 13, październik 2017

kliknij w obrazek po szczegóły

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano: piątek, 13, październik 2017

Kliknij w obrazek aby przeczytać list

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Opublikowano: środa, 11, październik 2017

kliknij w obrazek

Dzień papieski

Opublikowano: środa, 11, październik 2017

Kliknij w obrazek po szczegóły

Podziękowania

Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017

Rada Rodziców bardzo dziękuje ks. proboszczowi Danielowi Knapińskiemu za udostępnienie placu przy kościele na zbiórkę surowców wtórnych. Państwu Beacie i Danielowi Hinz - za użyczenie prądu. Gorące podziękowania należą się także wszystkim rodzicom dyżurującym podczas zbiórki, a byli to:  

Elżbieta Kvapil

Katarzyna Marczyńska

Anna Wilczewska

Barbara Banach

Adam Morawski

Małgorzata Świecka

Barbara Jende

Katarzyna Franiewska 

Joanna Andrzejuk

Magdalena Hajdel

Wioleta Wajoras

Anna Piłat Katarzyna Glugla

Agnieszka Wyszomirska

Agnieszka Brdowska-Bareja

Magdalena Kogutowska

 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

Rada Rodziców

Dzień chłopaka w klasie IVF

Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017

kliknij w obrazek po szczegóły

Lekcja chemii w technologii 4D

Opublikowano: wtorek, 10, październik 2017

kliknij w obrazek

Św. Jan Paweł II jest z nami

Opublikowano: poniedziałek, 09, październik 2017

kliknij w powyższy baner po szczegóły

„Mali Giganci w Gminie Żukowo”

Opublikowano: środa, 04, październik 2017

Od września 2017 r. dzieci w naszej szkole w wieku przedszkolnym będą uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu „Mali Giganci w Gminie Żukowo”. Celem jest wzrost udziału dzieci w wieku 4 – 6 lat w edukacji przedszkolnej. Program ma służyć poprawnej jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej w siedmiu Oddziałach Wychowania Przedszkolnego. Do szczegółowych celów należą: wydłużenie godzin pracy, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania: nowoczesne pomoce, sprzęt multimedialny.  Wychowanie przedszkolne ma sprzyjać kształtowaniu właściwych postaw, umiejętności i kompetencji dzieci.
Regulamin projektu - kliknij TUTAJ

Szukaj