SZKOLNY KONKURS RÓŻAŃCOWY

Opublikowano: czwartek, 20, wrzesień 2018

SZKOLNY KONKURS RÓŻAŃCOWY

 

 

          Zbliża się październik, a więc w rękach wielu katolików

      częściej pojawią się różańce.        

W związku z tym organizujemy konkurs różańcowy.       

 

                               

Cele konkursu

Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u dzieci. Budzenie aktywności twórczej uczniów, wyobraźni, wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności.

REGULAMIN KONKURSU:                                                                                                                 

       Konkurs skierowany jest do uczniów  z kl. O-VI.

       Prace będą oceniane w następujących kategoriach:                               

-klasy  O-III 

-KLASY IV-VI                                                                                                                 

       Różańce mogą być wykonane dowolną techniką z różnych  materiałów.

       Prace należy opisać: imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem klasy.

       Różańce przyjmują do 15 października  panie katechetki: Brygida Rosińska, Marta  Potrykus, Marzena Koden i ks. Rafał Ziemann  

 

o   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 19 października.

o   Prace zostaną nagrodzone.

o   Mogą ulec zmianie kategorie klas uczniów biorących  udział w konkursie w zależności od ilości uczestników.

 o   Różańce zostaną udostępnione w szkole, bądź parafii w formie wystawy

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

 

 

Zespół katechetów

 

Szukaj