Dzień wolny od zajęć

Opublikowano: piątek, 23, październik 2020

 

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie termin 02.11.2020 r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. W związku z powyższym Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia konieczności korzystania ze świetlicy szkolnej dziecka poprzez dostarczenie do wychowawcy odpowiedniego dokumentu.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603 z późn. zm.).

 

Zgłoszenie do świetlicy należy złożyć do dnia 28 października 2020 r.

 

zgłoszenie do świetlicy.pdf

 

 

Szukaj