Nasz Patron

Opublikowano: wtorek, 01, sierpień 2017

NASZ PATRON

ks. prałat Józef Bigus urodził się 3 lutego 1908 r. w Gowidlinie koło Kartuz, w kaszubskiej rodzinie rolników Jana Bigusa i Pauliny z domu Gruba. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Gowidlinie w sześć dni po urodzeniu, tj. 9 lutego 1908 r.

W 1928 r. ukończył gimnazjum staroklasyczne w Wejherowie. Naukę kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, w którym przez studia filozofii i teologii oraz formację seminaryjną w latach 1929-1932 przygotowywał się do kapłaństwa.

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 listopada 1932r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Jako kapłan diecezji chełmińskiej pracował w latach 1932-1939 jako wikariusz w parafiach: Raciąż k/ Tucholi, Wąbrzeźno, Skarszewy, Toruń-Mokre.

W marcu 1939 r. został mianowany kapelanem. Do Pułku na Mokrem pod Czerskiem powołany został 30 sierpnia 1939 r., dotarł tam 31 sierpnia 1939 r. Wkrótce po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Polski został aresztowany. Od 19 października 1939 do 10 stycznia 1940 r. więziony w Fortach na Mokrem. Od 10 stycznia 1940 r. prowadzony i przewożony z Gdańska do Stutthofu, później do kamieniołomów w Grenzdorfie k/ Skarszew, Sachsenchausen, Oranienburga i do Dachau.

Po wojnie, po rocznym pobycie w Ulm w Niemczech, powrócił do kraju i w 1946 r. objął w zarząd parafię św. Walentego w Matarni. Funkcję proboszcza tej parafii ks. Prałat Józef Bigus sprawował do 1983 r., tj. do przejścia na emeryturę.

W latach 1960-83 pełnił urząd wicedziekana dekanatu żukowskiego. 9 listopada 1963 r. proboszcz Józef Bigus został mianowany szambelanem papieskim, czyli kapelanem honorowym Jego Świątobliwości.

Po przejściu na emeryturę zamieszkał na plebanii nowej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Baninie, utworzonej dzięki usilnym i długoletnim zabiegom ks. Prałata Józefa Bigusa z parafii w Matarni.

Od 1991 r. zamieszkał w plebanii parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie. Ks. Prałat Józef Bigus zmarł w Żukowie 15 czerwca 1996 r. w Święto Niepokalanego Serca Marii. Pogrzeb odbył się 18 czerwca 1996 r. w kościele parafialnym w Żukowie, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity gdańskiego.

 

POZOSTAŁ WE WDZIĘCZNEJ PAMIĘCI

W dniu 3 lutego patron Szkoły Podstawowej w Baninie ks. prałat Józef Bigus obchodził 100-lecie urodzin. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza św. w kościele pw. NPNMP w Baninie.

Uroczystość została przygotowana przez uczniów, nauczycieli ze szkoły oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Baninie. Zebrani mogli wysłuchać montażu słownego poświęconego patronowi.

 

Postać księdza Bigusa została też w ciepłych słowach przypomniana przez księdza proboszcza Romana Janczaka - Pamiętam gdy skarżyłem się, że dzieci są niegrzeczne ksiądz prałat odpowiadał - "bądź łagodny" - wspominał ks. proboszcz. Uroczystość pięknym śpiewem uświetnił chór Discantus z Gowidlina. Członkowie chóru w większości są spokrewnieni z patronem szkoły, a prowadzącym jest pan Sławomir Bronk - wnuk siostry ks. Bigusa - Elżbiety Bronk, która odeszła do wieczności na dwa dni przed setnymi urodzinami swego brata. We mszy uczestniczyła także rodzina księdza Bigusa, której składamy serdeczne podziękowania. W tym samym dniu odbyła się także uroczysta msza w kościele NMP w Żukowie przy którym spoczywa ks. J. Bigus.

                   


UWIECZNIONY W POEZJI UCZNIÓW

Z okazji 100-nych urodzin ks. prałata Józefa Bigusa uczniowie naszej szkoły próbowali swoich talentów pisarskich. Zamieszczamy 3 wiersze uczniów klasy VI b:

Ksiądz Prałat - Światło Chrystusa co rano nam przynosił
Ksiądz Prałat - Słowo Boże na każdej mszy nam głosił
Ksiądz Prałat - Ciałem Chrystusa karmił co niedzielę!
O dzięki Panie Nasz za to, że Prałat czynił tak wiele.

Olga Marszałkowska kl. VI b


Józef Bigus był mało znany
Lecz bardzo kochany,
Służył pomocą każdemu
Miał serce otwarte bliźniemu.

Rodzinna jego chatka
Najmilsza dla Niego w świecie
Tam mieszkała jego matka,
Szczęśliwe było dziecię.

Otrzymał mądre i dobre wychowanie
Dzięki czemu ufał Bogu niesłychanie,
Postanowił w sercu, że odda swe życie
Najpiękniejszej Miłości, którą wielbił skrycie.

Zawsze miał pomysłów wiele
I za to kochali go przyjaciele
Dni poświęcał dla Boga
Taka była jego droga.

W nim była wiara i otucha,
Był cząstką Bożego ducha
Lecz nie wieczne jego istnienie,
Pozostało tylko wspomnienie.

Mateusz Kuzak kl VI b


Nasz Patron

W Gowidlinie koło Kartuz,
w kaszubskiej rodzinie
urodził się nasz patron,
co z dobroci słynie.

Seminaryjne życie
i kapłańskie święcenia,
przyjął z wielką chęcią
i bez poświęcenia.

Do Pułku na Mokrem,
został powołany,
po wkroczeniu Niemców
szybko był pojmany.

Do obozu w Stutthofie
został przewieziony,
cierpiał tam katusze,
mocno umęczony.

Po wojnie powrócił do kraju
i poczuł się jak w raju.
W Matarni osiadł na lata długie
by nieść ludziom Bożą posługę.

Funkcję proboszcza tejże parafii
ksiądz Bigus sprawował.
Do przejścia na emeryturę
z wiernymi pracował.

W Baninie kościół ładny wybudował,
ksiądz Roman Janczak mu w tym asystował.
Dla naszej parafii zrobił bardzo wiele,
dobrze, że postawił sobie takie cele.

W Żukowie życie swe zakończył.
Jego pogrzeb wielu wiernych połączył.
Pan Bóg Go wezwał do siebie,
Aby odpoczął sobie w niebie.

Julia Śledzińska kl VI b

 

Szukaj