Terminy zebrań

Opublikowano: czwartek, 26, sierpień 2021

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

Data

Dzień

Kalendarium

31.08.2021

wtorek

Zebrania  z rodzicami klas I i IV

17:00 – klasy I

18:00 – klasy IV

01.09.2021

środa

Zebrania z rodzicami uczniów oddziałów zerowych

17:00 – 0A, 0B, 0C, 0D

18:00 – 0E, 0F, 0G

02.09.2021

czwartek

Zebrania rodziców z wychowawcą (zmiana wychowawcy)

18:00 – klas III D, II E i II A

08.09.2021

środa

Zebrania z rodzicami w formie on – line (link do spotkania zostanie udostępniony przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny)

17:30 – klasy II-III

09.09.2021

czwartek

Zebrania z rodzicami w formie on – line (link do spotkania zostanie udostępniony przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny)

17:30 – klasy V-VI

18:30 – klasy VII-VIII

15.12.2021

środa

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy 0-I

18:30 – klasy II-III

16.12.2021

czwartek

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy IV-V

18:30 – klasy VI-VIII

16.12.2021

czwartek

Termin wystawiania oraz przekazania rodzicom uczniów informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.

Pisemne powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów, nieodpowiednich i nagannych z zachowania.

28.01.2022

piątek

Ostateczny termin wystawiania ocen semestralnych.

08.02.2022

wtorek

Zebrania rodziców

17:30 – klasy II-III

18:30 – klasy 0-I

09.02.2022

środa

Zebrania rodziców

17:30 – klasy VI-VIII

18:30 – klasy IV-V

05.04.2022

wtorek

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy IV-V

18:30 – klasy VI-VIII

06.04.2022

środa

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy 0-I

18:30 – klasy II-III

20.05.2022

piątek

Termin wystawiania oraz przekazania rodzicom uczniów informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

Pisemne powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów, nieodpowiednich i nagannych z zachowania.

10.06.2022

piątek

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych i rocznych.

  

Szukaj