Terminy zebrań

Opublikowano: wtorek, 17, wrzesień 2019

 

Terminy zebrań 2019/2020

DATA

DZIEŃ

KALENDARIUM

02.09.2019r.

poniedziałek

Zebrania z rodzicami

17:00 - „0” (budynek przy ulicy Lotniczej)

17:30 – IV

18:30 - I

11.09.2019r.

środa

Zebrania z rodzicami

17:30 – II i III

18:30- VIId

12.09.2019r.

czwartek

Zebrania z rodzicami

17:30 – V-VI,

18:30 - VII, VIII

17.09.2019r.

wtorek

18:00 - Zebranie Rady Rodziców:

ukonstytuowanie się Rady Rodziców i uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły, zaopiniowanie dni wolnych.

03.12.2019r.

wtorek

Zebrania rodziców

17:30 – klasy 0-I

18:30 – klasy II - III

04.12.2019r.

środa

Zebrania rodziców

17:30 – klasy IV - V

18:00 – klasy VI - VIII

08.01.2020r.

środa

Zebrania rodziców

17:30 – klasy II-III,

18:30 – klasy 0-I

09.01.2020r.

czwartek

Zebrania rodziców

17:30 – klasy VI - VIII

18:30 – klasy IV - V

25.03.2020r.

środa

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy 0-I

18:30 – klasy II-III,

26.03.2020r.

czwartek

Konsultacje dla rodziców

17:30 – klasy IV-V

18:30 – klasy VI-VIII

02.06.2020r.

wtorek

Zebrania rodziców

17:30 – klasy II-III,

18:00 – klasy 0-I

Przekazanie rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

03.06.2020r.

środa

Zebrania rodziców SP

17:30 – klasy VI-VIII

18:30 – klasy IV-V

Przekazanie rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

 

  

 

Szukaj