Kalendarz szkolny

Opublikowano: piątek, 06, październik 2017

 

 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

DATA

DZIEŃ

KALENDARIUM

31.08.2018r.

piątek

Zebranie z rodzicami SP

17.30 – IV

Zebranie z rodzicami SP

18.30 - 0-I

03.09.2018r.

poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego

05-08.09.2018r.

środa - sobota

Obóz integracyjny klas IV (b,c,d) szkoły podstawowej

6-9.09.2018r.

czwartek - niedziela

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej – Ustka (kl.Vb - dziewczynki)

12-15.09.2018r.

środa - sobota

Obóz integracyjny klas IV (a,e,f,g) szkoły podstawowej

12.09.2018r.

środa

Zebranie z rodzicami SP

17.30 - II i III,

18.30 - gimnazjum

13.09.2018r.

czwartek

Zebranie z rodzicami SP

17.30 – V-VI,

18.30 - VII, VIII

15-22.09.2018r.

sobota - sobota

Wyjazd klasy sportowej gimnazjum - Włochy

09.2018r.

 

Zebranie Rady Rodziców:

ukonstytuowanie się Rady Rodziców i uchwalenie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, zaopiniowanie dni wolnych.

09.2018r.

 

Wybór Samorządu Uczniowskiego

24.09.2018r.

poniedziałek

Ślubowanie uczniów klas I

24-28.09.2018r.

poniedziałek - piątek

Próbna ewakuacja w szkole podstawowej

28.09.2018r.

piątek

Ostateczny termin przeprowadzenia i sprawdzenia testów diagnostycznych w klasach pierwszych, czwartych oraz uczniów, którzy doszli do klas.

10.2018r.

wtorek

Obóz sportowy kl. VI d

15.10.2018r.

poniedziałek

DEN

Apel - Klasy 0-III

Apel - Klasy IV-VIII

Apel – klasy gimnazjum

01.11.2018r.

czwartek

Wszystkich Świętych – dzień wolny

09.11.2018r.

piątek

Obchody Święta Niepodległości

11.11.2018r.

niedziela

Święto Odzyskania Niepodległości - apele

27.11.2018r.

wtorek

Zebranie rodziców

17.30 – klasy 0-I

18.30 – klasy II-III, gimnazjum

28.11.2018r.

środa

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy IV-V

18.30 – klasy VI-VIII

28-30.11.2018r.

środa - piątek

Próbny egzamin gimnazjalny – Nowa Era

4-6.12.2018r.

wtorek - czwartek

Próbny egzamin ósmoklasisty - GWO

14.12.2018r.

piątek

Termin wystawiania oraz przekazania rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych.

Pisemne powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów, nieodpowiednich i nagannych z zachowania.

17-21.12.2018r.

poniedziałek

Zapoznanie uczniów z arkuszami ósmoklasisty

17-19.12.2018r.

poniedziałek - środa

Jasełka

20-21.12.2018r.

czwartek - piątek

Wigilie klasowe

22.12.2018r.-31.12.2018r.

sobota - poniedziałek

Zimowa przerwa świąteczna

1.01.2019r.

wtorek

Dzień wolny

02-04.01.2019r.

środa - czwartek

Próbny egzamin gimnazjalny -  GWO

06.01.2019r.

niedziela

Święto Trzech  Króli

11.01.2019r.

piątek

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych

14-15.01.2019r.

poniedziałek - wtorek

Egzaminy sprawdzające

18.01.2019r.             

piątek

Koniec I semestru

21.01.2019r.

poniedziałek

Początek II semestru

21-23.01.2019r.

poniedziałek - środa

Próbny egzamin ósmoklasisty - CKE

22.01.2019r.      

wtorek

Zebrania rodziców

17.30 – klasy II-III, gimnazjum

18.30 – klasy 0-I

23.01.2019r.

środa

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy VI-VIII

18.30 – klasy IV-V

1.02.2019r.

piątek

Dzień Patrona Szkoły

11.02-24.02.2019r.

poniedziałek - niedziela

Ferie zimowe

15.03.2019r.

piątek

Dni otwarte

26.03.2019r.      

wtorek

Zebrania rodziców

17.30 – klasy 0-I

18.30 – klasy II-III, gimnazjum

27.03.2019r.

środa

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy IV-V

18.30 – klasy VI-VIII

1-3.04.2019r.

poniedziałek – środa

Rekolekcje Wielkopostne

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin gimnazjalny

10-12.04.2019r.

środa - piątek

Egzamin gimnazjalny

15-17.04.2019r.

poniedziałek - środa

Egzamin ósmoklasisty

18.04-23.04.2019r.       

czwartek - wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

29-30.04.2019r.

poniedziałek - wtorek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.05.2019r.

środa

Święto Pracy – dzień wolny

02.05.2019r.

czwartek

Dzień wolny (odpracowany 1 czerwca 2019r.)

03.05.2019r.

piątek

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

10.05.2019r.

piątek

Pisemne powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów, nieodpowiednich i nagannych z zachowania.

24.05.2019r.

piątek

Termin wystawiania ocen proponowanych.

27.05.2019r.      

poniedziałek

Zebrania rodziców

17.30 – klasy II-III, gimnazjum

18.30 – klasy 0-I

Przekazanie rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

28.05.2019r.

wtorek

Zebrania rodziców SP

17.30 – klasy VI-VIII

18.30 – klasy IV-V

Przekazanie rodzicom uczniów  informacji o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.

1.06.2019r.

sobota

Dzień Dziecka w szkole

7.06.2019r.        

piątek

Ostateczny termin wystawiania ocen

10-11.06.2019r.

poniedziałek

- wtorek

Egzaminy sprawdzające

17-19.06.2019r.

poniedziałek -

środa

Czas na wycieczki szkolne  J

06.2019r.

 

Bal gimnazjalny.

06.2019r.

 

Bal ósmoklasisty.

19.06.2019r.

środa

Zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjum.

Zakończenie roku szkolnego klas VIII.

20.06.2019r.

czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

21.06.2019r.         

piątek

Zakończenie roku szkolnego

       

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj